Diplomske naloge

Mentor: Bojan Mohar

Naslov

Osnovna literatura

Op.

Težavnost

Subdivizije grafa K5 W. Mader, 3n-5 edges do force a subdivision of K5, Combinatorica 18 (1998) 569-595.
W. Mader, Topological subgraphs in graphs of large girth, Combinatorica 18 (1998) 405-412.

 

10

Kritični grafi za barvanje povezav A.G. Chetwind, A.J.W. Hilton, D.G. Hoffman, On the \Delta-subgraph of graphs which are critical with respect to the chromatic index, JCTB 40(1989) 240-245.
D. Haile, Bounds on the size of critical edge-chromatic graphs, Ars Combin. 53 (1999) 85-96.

 

7

Spektri ravninskih (3,6)-kletk P.W. Fowler, P.E. John, H. Sachs, (3,6)-cages, hexagonal toroidal cages, and their spectra, DIMACS Series, Vol 51, 2000, pp. 139-174.  

8-10

Brooksov izrek za grafe brez kratkih ciklov J.H. Kim, On Brooks’ theorem for sparse graphs, Combin. Probab. Comput 4 (1995) 97-132.

Johanssen

 

10

Diracov izrek za seznamska barvanja A.V. Kostochka, M. Stiebitz, A list version of Dirac’s theorem on the number of edges in colour-critical graphs, rokopis (1999)

Rudi  Valenčič 3.7.2000

8

Eliptične krivulje v kriptografiji  

5.4.2001

9

Aciklična barvanja grafov v ravnini in projektivni ravnini Borodin Jure Meh april 2003

9

Povsod neničelni pretoki v grafih M. Devos, Matrix choosability, JCTA 90 (2000) Borut Kac, dec 03

8-9

Drevesna širina grafa J. Chlebikova, The structure of obstructions to treewidth and pathwidth, rokopis (1999)

Bruce Reed: 

 

8

Min-max karakterizacija drevesne širine P.D. Seymour, R. Thomas, Graph searching and a min-max theorem for tree-width, J. Combin. Theory Ser. B 58 (1993) 22-33.  

8

Mreže in grafi z veliko drevesno širino R. Diestel, T.R. Jensen, K.Y. Gorbunov, C. Thomassen, Highly connected sets and the excluded grid theorem, J. Combin. Theory, Ser. B 75 (1999) 61-73.  

9

Grafi, pokriti s popolnimi prirejanji M.H. Carvalho, C.L. Lucchesi, U.S.R. Murty, Ear decompositions of matching covered graphs, Combinatorica 19 (1999) 151-174.  

8

Erdos-Szekeresev problem o konveksnih točkah W. Morris, V. Soltan, The Erdos-Szekeres problem on points in convex position – A survey, Bull. AMS (2000)  

8

Spodnje meje časovne kompleksnosti problemov S. Jukna, A. Razborov, P. Savicky, I. Wegener, On P versus NP $\cap$ co-NP for decision trees and read-once branching programs, Comput. Complexity 8 (1999) 357-370.  

8-10

 Presečno število grafa J. Pach, Which crossing number is it anyway?  Matjaž Urbanek 22.7.02

7-9

 Najkrajši cikli pri problemu dvojnega pokritja Huck  

10

       

Ocena težavnosti:

6 - tema je primerna za slabše študente

7 - tema je primerna za vse študente

8 - tema je primerna za dobre študente (povprečna ocena vsaj 7,5)

9 - tema je primerna za boljše študente (povprečna ocena nad 8)

10 - tema je primerna za najboljše študente (povprečna ocena vsaj 8,5)